Klauzula informacyjna dla darczyńcy
Klauzula informacyjna dla osób inicjujących kontakt z Fundacją, osób ubiegających się o wsparcie lub beneficjentów, a także przedstawicieli ustawowych tych osób
Klauzula informacyjna dla nadawców lub odbiorców korespondencji
Zgoda na przetwarzanie danych szczególnych kategorii