Misja i działalność

Budzić ducha ofiarności z mienia i z trudu w pracy dla dobra publicznego, pielęgnować i kształcić poczucie obywatelskie… – tak widział solidaryzm społeczny Franciszek Stefczyk, patron ruchu spółdzielczego. Tak widzi go także Fundacja im. Franciszka Stefczyka, która od ponad dekady w myśl tej idei nie tylko angażuje się w działalność dobroczynną, lecz także stara się krzewić w narodzie empatię, patriotyzm, wartości chrześcijańskie, polską tradycję i kulturę oraz edukować z zasad przedsiębiorczości.

Fundacja Stefczyka wraz ze swoim fundatorem – Kasą Stefczyka – prowadzi szeroko zakrojone działania o charakterze pomocowym. Aktywność Fundacji ma charakter wielowymiarowy.

Fundacja Stefczyka angażuje się w pomoc osobom wykluczonym, cierpiącym, wymagającym kosztownych terapii i leczenia. Pomaga placówkom medycznym, które potrzebują profesjonalnego wyposażenia.
 
Organizacja wyciąga pomocną dłoń do seniorów, a także do młodzieży, której przez projekty kulturalne, sportowe i edukacyjne pozwala rozwijać swoje talenty. Szczególnie ważny jest bliski kontakt z lokalnymi społecznościami, wśród których działa Kasą Stefczyka.
 
Fundacja niesie również pomoc ofiarom wojen, katastrof i klęsk żywiołowych.
 
W obliczu dramatycznych wydarzeń za wschodnią granicą Polski, Fundacja im. Franciszka Stefczyka wspiera akcje humanitarne dla uchodźców z Ukrainy i Polaków na Kresach.

O patronie

Franciszek Stefczyk (2 XII 1861 – 30 VI 1924), nauczyciel, historyk, ekonomista, społecznik i patriota, jest jedną z najważniejszych postaci polskiej spółdzielczości finansowej.

W 1889 roku Franciszek Stefczyk, wzorując się na niemieckim systemie Raiffeisena, założył w Czernichowie pod Krakowem pierwszą na ziemiach polskich wiejską spółdzielnię oszczędnościowo-pożyczkową.  Za jego przykładem poszli inni – spółdzielnie zaczęły masowo powstawać w innych miejscowościach nie tylko w Galicji, ale także na ziemiach pozostałych zaborów.

Działające na zasadzie samopomocy Kasy umożliwiały korzystne deponowanie oszczędności. Jednocześnie były źródłem tanich kredytów, uniezależniających wieś od zjawiska lichwy.

Franciszek Stefczyk stał się liderem ruchu spółdzielczego, początkowo w Galicji a po odzyskaniu niepodległości na całym obszarze ziem polskich. Stał miedzy innymi na czele Centralnej Kasy Spółek Rolniczych,  w 1924 r. zainicjował powołanie Zjednoczenia Związków Spółdzielni Rolniczych i został jego prezesem. Obie te instytucje obsługiwały prawie 2300 kas (zrzeszających ok. 600 tys. członków). Do roku 1939 liczba samych tylko spółdzielni finansowych w Polsce wzrosła do 3700.
W 2022 roku Kasa Stefczyka kontynuująca działalność swojego patrona zrzesza przeszło 830 tysięcy polskich rodzin.

Kontakt

Celem ubiegania się o wsparcie należy złożyć wniosek pisemny, w formie otwartej drogą mailową lub pocztą tradycyjną na jeden z poniżej wskazanych adresów:

Fundacja im. Franciszka Stefczyka
ul. Legionów 126 – 128
81-472 Gdynia
tel.: 58 782 91 16
e-mail: kontakt@fundacjastefczyka.pl

1. Informacja o przetwarzaniu danych osoby ubiegającej się o wsparcie lub beneficjenta, a także przedstawicieli ustawowych tych osób. Ściągnij plik >

2. W przypadku załączenia do wniosku o wsparcie informacji dotyczących zdrowia prosimy o dołączenia zgody na przetwarzanie danych szczególnych kategorii. Rozpatrywane będą tylko wnioski zawierające podpisana zgodę.