Projekty

PERSPEKTYWY ROZWOJU PRAWA SPÓŁDZIELCZEGO W EUROPIE

Spółdzielczy Instytut Naukowy w Sopocie serdecznie zaprasza na konferencję: Perspektywy rozwoju prawa spółdzielczego w Europie.

Konferencja odbędzie się w Warszawie w Centrum Konferencyjnym Zielna, w dniach 7-8 marca 2024 r. Szczegóły wraz z programem znajdziecie Państwo na stronie konferencyjnej pod adresem: http://pcld-conference2023.pl/en/

Istnieje możliwość wzięcia udziału w konferencji osobiście lub on-line (Zoom).

EDUKACJA PATRIOTYCZNA

Podjęcie realnego dialogu z najbogatszym członkiem europejskiej wspólnoty i zachodnim sąsiadem Polski, nota bene – największym partnerem handlowym polskiej gospodarki, wymaga doskonałej wiedzy dotyczącej wspólnej historii Polski i Niemiec. Przez wieki opowieść o współbytowaniu dwóch silnych narodów w Europie Środkowej, to historia wzajemnego wsparcia, partnerstwa, ale też powtarzających się prób narzucenia woli silniejszego, zaznaczenia strefy wpływów.

Zważywszy na powyższe, Fundacja im. Franciszka Stefczyka realizując projekt „Edukacja Patriotyczna”, realizowany w ramach programu pn. „Program Wsparcia Edukacji”, ustanowionego przez Ministra Edukacji i Nauki, na łamach numeru 1-2/2023 magazynu „wSieci HISTORII” publikuje specjalny dodatek: Jak rozmawiać o wspólnej historii? POLSKA–NIEMCY. Od średniowiecza po wiek XXI – z dziejów sąsiedztwa.

Dodatek poświęcony będzie historii stosunków Polska – Niemcy, od czasów średniowiecznych zwycięstw polskiego oręża, przez opowieść o przyczynach i skutkach hitlerowskiego amoku za naszą zachodnią granicą, aż po najnowszą historię.

Numer 1-2/2023 magazynu „wSieci HISTORII” wraz z dodatkiem, w ramach powyższego zadania rozdysponowany zostanie do 3.365 szkół.

Żywimy nadzieję, że treści zawarte na jego łamach wesprą wysiłki nauczycieli historii w budowaniu tożsamości i pamięci historycznej młodego pokolenia Polaków.

Polecamy to wydanie magazynu, zapraszamy też do lektury kolejnych wydań „wSieci HISTORII”.

Kwota dofinansowania 100 000 zł
Całkowity koszt projektu 112 006 zł.
 
Zadanie finansowane jest ze środków Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu Wsparcia Edukacji