Fundacja im. Franciszka Stefczyka

O fundacji

Fundacja im. Franciszka Stefczyka została powołana 10 stycznia 2012 roku w Gdyni. Jej celem jest niesienie pomocy osobom potrzebującym, działalność charytatywna i prospołeczna, pielęgnowanie polskiej tradycji oraz rozwoju świadomości narodowej. W obliczu konfliktu na Ukrainie, Fundacja wspiera uchodźców z ogarniętego wojną kraju.